Saako kaupan purkaa milloin vain?

Kaupan purkaminen on ostajan viimesijainen keino korjata tilanne, kun hänen ostamassaan tavarassa on virhe. Tämä tarkoittaa sitä, että kauppa voidaan purkaa vain jos virheen korjaaminen, uusi toimitus tai hinnanalennus eivät tule kysymykseen. Kaupan purkaminen vaikuttaa niin paljon myyjän asemaan, että virheellä tulee olla olennainen merkitys ostajalle, jotta purku voi tulla kysymykseen. Erityisesti kaupoissa, joissa tuote on valmistettu nimenomaan ostajaa varten, kaupan purkaminen on ankara seuraamus myyjän kannalta. Ostajan purkuoikeus siis vaihtelee eri tyyppisten kauppojen mukaan.

Ostajan on ilmoitettava myyjälle kohtuullisessa ajassa vian havaitsemisesta, jos hän aikoo purkaa kaupan. Jos hän ei toimi näin, hän menettää oikeutensa purkaa kaupan. Kun kauppa puretaan, myyjän on palautettava saamansa kauppahinta. Hänen on myös suoritettava sille tuottokorkoa siitä lukien, kun on vastaanottanut maksun. Jos tavara on ollut ostajan käytössä pitkään, hänen on maksettava myyjälle kohtuullinen korvaus siitä hyödystä, minkä on saanut tavarasta.

Ostajan on luovutettava virheellinen tavara takaisin myyjälle. Tavara on palautettava siinä kunnossa, kuin se oli myyjän luovuttaessa sen ostajalle. Ostaja säilyttää kuitenkin purkuoikeutensa, jos tavara on vahingoittunut ostajasta riippumattomasta syystä tai tavaran omien virheiden vuoksi. Jos ostaja on itse vahingoittanut tavaraa huolimattomuuttaan tai tahallisesti, hänen on korvattava arvonalennus myyjälle. Jos tavara on kokonaan tuhoutunut, kaupan purku ei tule kysymykseen.

Ostajan on luovutettava virheellisen tavaran lisäksi myyjälle se tuotto, joka tavarasta on hänelle mahdollisesti kertynyt. Tämä ei tarkoita sellaista tuloa, jonka ostaja on saanut käyttäessään tavaraa elinkeinotoiminnassaan. Palautettavaa tuottoa on vain suoraan tavaraan liittyvä tuotto, kuten arvopapereille kertynyt korko tai esimerkiksi koiranpennut.

Nopeaa apua lakiasioihin.