Onko tavaran virhe korjattavissa?

Jos tavarassa on virhe, ostaja voi vaatia virheen korjaamista. Virheen korjaaminen tapahtuu myyjän kustannuksella. Virheen korjaaminen on vaadittava välittömästi sen jälkeen, kun vika ilmeni. Jos ostaja ei toimi kohtuullisen ajan kuluessa virheen huomattuaan, hän menettää oikeutensa vaatia sen korjaamista. Myyjältä ei voida vaatia vuosia vanhojen virheiden korjaamista.

Jos myyjä ei ala korjaamaan virhettä lainkaan, ostaja voi korjata vian itse. Tällaisissa tilanteissa ostajalla on oikeus saada myyjältä korvaus niistä kustannuksista, joita hänelle on kertynyt vian omatoimisesta korjaamisesta.

Vaikka ostaja ei vaatisikaan virheen korjaamista, myyjä saa korjata sen vapaaehtoisesti. Korjaaminen tapahtuu tietenkin myyjän kustannuksella. Ostajalle ei saa aiheutua minkäänlaista haittaa virheen korjaamisen vuoksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.