Mitä tarkoittaa tarjouskilpailu julkisissa hankinnoissa?

Kilpailuttaminen tarkoittaa julkisissa hankinnoissa sitä, että hankintayksikön on järjestettävä tarjouskilpailu. Järjestetyn kilpailun perusteella hankintayksikön on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Hankintamenettely määrittää, voivatko kaikki halukkaat toimittajat osallistua tarjouskilpailuun. Avoin tarjouskilpailu on yleisin menettelytapa, mutta myös vaihtoehtoisia ns. rajoitettuja menettelyjä voi tietyissä tapauksissa käyttää. Hankintayksikkö voi esimerkiksi pyytää tarjouksia suoraan tietyiltä ennalta sopiviksi todetuilta tahoilta. Tarjousmenettelyyn osallistuvia toimittajia tulee kuitenkin olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi. Näin ollen julkista hankintaa rajoitetussakaan menettelyssä ei lähtökohtaisesti voi toteuttaa siten, että mahdollisuus hankinnan toteuttamiseen annetaan vain yhdelle taholle.Harkintaa, joka vaikuttaa tarjousmenettelyyn ja tarjoajien tasapuoliseen kohteluun ei tule tehdä enää tarjouskilpailun aikana. Tarjouskilpailua ei myöskään tule käyttää markkinoilla vallitsevan hintatason selvittämisen tarkoituksessa ilman aikomusta tai valmiutta tehdä hankintaa. Hankintayksikkö ei myöskään saa järjestää ns. tinkimiskierroksia. Lähtökohtaisesti hankinta on tehtävä niiden tarjousten perusteella, jotka tarjouskilpailun seurauksena on saatu. Jälkeenpäin tarjouksen tarkistamista voidaan tehdä vain poikkeuksellisesti sellaisten ehtojen osalta, mitkä eivät olennaisesti muuta annettuja tarjouksia. Hintoja ja kustannuksia koskevan vertailutiedon hankkiminen on toteutettava muilla tavoin.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.