Kanne isyyden vahvistamiseksi nostetaan käräjäoikeudessa. Kanteen voi nostaa lapsi, jonk osalta isyyttä ei ole vahvistettu tai tunnustettu sekä mies, joka katsoo olevansa isä.

Kanne isyyden vahvistamiseksi

Isyyden vahvistamista koskevan kanteen nostamisessa on säännökset isyyslaissa.

Isyyden vahvistamista koskevan kanteen saa nostaa ensinnäkin lapsi, jonka osalta isyyttä ei ole äidin avioliiton perusteella todettu (ei aviomiestä, joka oletettaisiin isäksi) eikä maistraatin tai tuomioistuimen päätöksellä vahvistettu. Lapsi itse voi siis nostaa kanteen oletettua isäänsä vastaan isyyden vahvistamiseksi. Kanne nostetaan nimenomaan miestä vastaan. Kanteen nostaminen on mahdollista vielä oletetun isän kuoleman jälkeenkin, jolloin kanne nostetaan miehen oikeudenomistajia eli perillisiä vastaan.

Kanneoikeus on myös miehellä, joka katsoo olevansa lapsen isä. Miehen on nostettava kanne lasta vastaan. Tälle kanteelle on lisäksi isyyslaissa erityisiä edellytyksiä, jotta sen voi nostaa. Ensimmäinen edellytys on, että kunnan lastenvalvoja on keskeyttänyt isyyden selvittämisen, koska lapsesta tai lapsen äidistä ei ole saatu näytettä, josta oikeusgeneettinen isyystutkimus olisi voitu tehdä. Siis toisin sanoen lapsen äiti ei ole yhteistyöhaluinen isyyden selvittämiseksi. Toinen edellytys kanteen nostamiselle on, että maistraatti ei ole vahvistanut isyyttä ja siihen on muu syy kuin se, ettei lapselta tai lapsen äidiltä ole saatu hyväksymistä miehen tekemään isyyden tunnustamiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.