Vuokralaisen häätö on monesti kovin hidasta. Kauanko häätö kestää ja miksi siinä kestää niin kauan? Häätöprosessissa on neljä osallista, mikä tekee siitä hitaan.

Kauanko häätö kestää?

Vuokralaisen häätöä voidaan hakea vuokrasuhteen päättämistilanteissa. Aina ennen häädön hakemista tulee siis olla joko tilanne, missä vuokrasopimus on päättynyt, mutta vuokralainen ei muuta pois asunnosta taikka tilanne, missä vuokranantajalla on oikeus päättää vuokrasopimus. Vuokranantajalla on oikeus päättää vuokrasopimus vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella joko irtisanomalla tai purkamalla vuokrasopimus. Häätöä ei tarvitse hakea, jos vuokralainen on yhteistyöhaluinen ja suostuu vuokrasopimuksen päättämiseen sekä suostuu muuttamaan asunnosta pois. Vuokrasopimuksen päättämistä edeltää usein vuokralaiselle annettava varoitus, minkä jälkeen toimitetaan vuokrasopimuksen päättäminen, minkä jälkeen vuokralaiselle annetaan kohtuullinen aika muuttaa asunnosta pois. Jo tähän vaiheeseen menee siis käytännössä monta viikkoa.

Vuokrasopimuksen päättämisen jälkeen seuraava vaihe on hakea tuomioistuimelta, käräjäoikeudelta, häätöä. Tuomioistuimen antama tuomio, joka velvoittaa vuokralaisen luovuttamaan huoneiston takaisin vuokranantajalle, on kelvollinen häätöperuste. Häätöperusteen eli tuomion saamiseksi vuokranantajan on laitettava asia vireille käräjäoikeudessa haastehakemuksella. Häätöasian saa käräjäoikeuteen vireille yhdessä päivässä. Oikeudenkäymiskaaren 5:3 mukaisen haastehakemuksen tekeminen on koko prosessin nopein vaihe.

Käräjäoikeuskäsittely kestää vähintään muutamia viikkoja, pahimmillaan joitakin kuukausia. Käräjäoikeus varaa muun muassa vuokralaiselle tilaisuuden tulla kuulluksi. Lisäksi käräjäoikeudessa on aina omat käsittelyaikansa eikä sieltä saa päätöksiä samana päivänä.

Käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpanosta vastaa ulosottomies. Häätötuomio on siis peruste, jolla ulosottomiehen voi laittaa liikkeelle häätöä toimittamaan. Ulosottomiehellä on tietenkin omat käsittelyaikataulunsa ja lisäksi ulosottomies antaa vuokralaiselle vielä tässä vaiheessa 2-3 viikkoa aikaa muuttaa asunnosta vapaaehtoisesti. Ellei vuokralainen muuta, alkaa vasta tämän jälkeen häädön toimittaminen konkreettisesti.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.