Omistusoikeus ja hallintaoikeus kattavat myös käyttöoikeuden. Käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ja kieltää muita käyttämästä. Mitä ovat käyttöoikeuden rajoitukset?

Käyttöoikeuden rajoitukset

Omistus- tai hallintaoikeuden haltijalla on lähtökohtaisesti yksinomainen suojattu käyttövapaus kohde-esineeseen. Omistajalla tai hallintaoikeuden haltijalla on esimerkiksi oikeus käyttää esinettään haluamallaan tavalla, oikeus kieltää sivullisia käyttämästä esinettä sekä oikeus estää sivullisia estämästä omistajan tai hallintaoikeuden haltijan esineen käyttöä.

Käyttöoikeus ei ole kuitenkaan absoluuttinen, vaan omistajan ja hallintaoikeuden haltijan käyttöoikeutta, käyttövapautta, on eri syistä rajoitettu. Käyttöoikeuden rajoituksia tehdään, lainsäädäntötasollakin, esim. käytännön sanelemista syistä tai yleisen edun nimissä.

Rajoitukset ilmenevät useimmiten siten, että omistajan omaa vapautta rajoitetaan. Käyttövapauden rajoituksia kohdistuu sekä irtaimiin esineisiin että kiinteisiin. Irtaimen esineen kohdalla omistajalta voidaan kieltää esimerkiksi tieteellisesti, taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaan esineen maastavienti. Auton omistajan käyttövapautta puolestaan rajoitetaan katsastus-, vakuutus- ja verovelvottein.

Kiinteiden esineiden osalta käyttövapauden rajoituksia kohdistuu paljonkin maankäyttöön, ympäristönsuojeluun tai muihin vastaaviin yleiseen etuun liittyviin asioihin. Kiinteistön omistaja ei saa rakentaa kiinteistölle mitä tahansa. Kiinteistölle ei saa kerätä ympäristölle haitallista jätettä eikä siellä saa harjoittaa muutakaan ympäristölle haitallista toimintaa ilman erillistä lupaa. Suojeltua metsää, suota tai muuta luontokohdetta ei välttämättä saa muuttaa ollenkaan luonnontilaisesta. Käyttövapauden rajoituksia kiinteistöihin on useita.

Käyttövapautta voidaan rajoittaa myös siten, että omistaja joutuu sallimaan jonkinasteisen omaa esinettään koskevan käytön ulkopuoliselle. Esimerkiksi jokamiehenoikeudet antavat sivullisille oikeuden vapaaseen luonnossa liikkumiseen, tilapäiseen oleskeluun tai marjojen keräämiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.