Kiinteistökauppaa tehdessä osapuolilla on lähtökohtaisesti sopimusvapaus mutta kiinteistön kaupan eivät kuitenkaan voi olla millaiset tahansa. Tietyt sopimusehdot ovat pätemättömiä, koska ne vaikuttaisivat haitallisesti esimerkiksi kiinteistöjen vaihdantaan.

Pätemättömiä ovat sellaiset ehdot, joiden mukaan kiinteistön myyjällä tai jollakin muulla henkilöllä on myöhemmin halutessaan oikeus lunastaa kiinteistö. Ostajaa ei voida velvoittaa tarjoamaan kiinteistöä myyjälle tai jollekin tietylle henkilölle ennen sen luovuttamista uudelle omistajalle.

Kielletyt ehdot ovat myös sellaisia, jotka rajoittavat kiinteistön omistajalle normaalisti kuuluvia oikeuksia. Kyseisiä ehtoja ovat esimerkiksi kielto pantata kiinteistö, kielto luovuttaa kiinteistö edelleen sekä kielto sopia vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeuden perustamisesta kiinteistöön.

Ehto, joka rajoittaa ostajan henkilökohtaista vapautta, on myös sitomaton. Lainvastaiset ja sopimattomat ehdot, joilla pyritään esimerkiksi kiertämään lain säännöksiä, ovat niin ikään kiellettyjä. Samaten sitomaton on sellainen ehto, joka rajoittaa myyjän kaupanvastuuta.


Lähde §: maakaari


Suomen Juristit Oy
4.5.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.