Kiinteistökaupan purkaminen myyjän toimesta on mahdollista silloin, kun kauppakirjaan sisältyy purkava ehto eikä ostaja täytä kyseistä kauppakirjan ehtoa.

Kiinteistökaupan purkaminen myyjän toimesta

Kiinteistökaupasta tulee osapuolia sitova sen jälkeen, kun kauppakirja on allekirjoitettu. Omistusoikeus kiinteistöön voi siirtyä joko kauppakirjan allekirjoituksin tai myöhemmin. Maakaari antaa mahdollisuuden kaupan purkuun, jos kaupan kohteena olevassa kiinteistössä on olennainen virhe. Maakaari suojaa siis enemmän ostajaa. Tämän, suoraan laista johtuvan purkuoikeuden lisäksi, osapuolet voivat kauppakirjassa sopia ns. purkavasta ehdosta, mikä on enemmän myyjää suojaava mekanismi.

Kiinteistökaupan purkava ehto on kauppakirjaan otettu ehto, jonka perusteella myyjä tai ostaja saa kaupan teon jälkeen purkaa kaupan, jos ehto täyttyy.

Yleisimmin purkavaa ehtoa käytetään silloin, kun kauppahintaa ei makseta kokonaan kaupan teon yhteydessä. Kauppahinta voidaan maksaa kaupantekotilaisuudessa kokonaan tai se voidaan sopia maksettavaksi myöhemmin kokonaan tai erissä. Tällaisessa tilanteessa, missä kauppahinta maksetaan myöhemmin, voidaan kiinteistökauppa tehdä sellaisella purkavalla ehdolla, että mikäli kauppahintaa ei makseta, kauppa purkaantuu. Myyjä varaa siis itselleen oikeuden purkaa kiinteistön kauppa siltä varalta, ettei ostaja myöhemmin maksa täyttä kauppahintaa kohteesta.

Purkava tai lykkäävä ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan. Se ei ole sitova myöskään siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta.

Kanne purkavan ehdon käyttämisestä eli kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Kaupan purku hinnanalennuksen sijasta

Jos ostaja on esittänyt myyjälle hinnanalennusvaatimuksen kiinteistön virheen perusteella, voi myyjä siinä tapauksessa esittää itse ostajalle vaihtoehdoksi kiinteistökaupan purkua. Jos myyjä on sitä mieltä, että kaupan purku on parempi vaihtoehto kuin hinnanalennuksen maksaminen, ei mikään estä osapuolia sopimasta kaupan purusta. Tällaisissa tilanteissa, missä oikeutta kaupan purkamiseen ei välttämättä muutoin olisi, voi se tulla myyjän toimesta kuitenkin vaihtoehdoksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.