Kiinteistön kosteusvaurio oikeuttaa joskus ostajan kaupan purkuun mutta ei aina oikeutakaan. Kaupan purku riippuu kosteusvaurion laajuudesta.

Kiinteistön kosteusvaurio

Yleinen kiinteistöriidan aihe on kiinteistön kosteusvaurio. Kosteusvauriota ei monesti havaita kaupan tekemisen yhteydessä, vaan se piilee rakenteissa ja ilmenee vasta myöhemmin. Kosteusvaurio voi olla perustuksien tasolla alapohjassa, seinissä tai seinien alajuoksuissa, katossa, pesuhuoneen laatoituksen alla tai vaikka keittiön allaskaapin takana. Kosteusvaurioita on monenlaisia ja aina ne on korjattava.

Kosteusvaurio oikeuttaa ostajan yleensä kompensaatioon myyjältä. Tietenkin edellytys on, että kosteusvaurio tai siihen johtaneet syyt ovat rasittaneet kiinteistöä jo kaupan teon hetkellä ja että kosteusvaurio ei ole ostajan omaa syytä.

Kosteusvaurio kehittää ajanoloon yleensä myös homeongelman ja sitä kautta sisäilma ongelman. Homeinen sisäilma on terveysriski, joka pitää poistaa.

Kosteusvaurioiden korjaukset vaihtelevat suuresti. Pieni paikallinen kosteusvaurio, esim. vuotanut pesuallas, ei välttämättä oikeuta ostajaa edes hinnanalennukseen myyjältä. Jos myyjä on ollut tietämätön virheestä eli kyse on salaisesta virheestä ja virhe ei ole merkittävä, jää kosteusvaurion korjaaminen ostajan vastuulle. Jos myyjä tiesi kosteusvauriosta, on myyjän annettava hinnanalennusta ostajalle, vaikka virhe olisi pienikin. Silloin kyse on myyjän tiedonantovirheestä eikä merkittävyyskynnystä ole samalla tavalla kuin salaisissa virheissä.

Jos kosteusvaurio on laaja, nousee sen korjauskustannukset lähes aina salaiselta virheeltä edellytetyn merkittävyyden rajan yli. Silloin, vaikka myyjä ei olisikaan tiennyt virheestä, se kuuluu myyjän vastuulle. Jos virhe on todella laaja, voi ostajalla olla oikeus kaupan purkuun. Jos virhe on iso, mutta ei erittäin iso, ostajalla on oikeus hinnanalennukseen. Hinnanalennus määrittyy yleensä korjauskustannusten kautta, mutta ei automaattisesti kuitenkaan. Lopulta kyse on kohtuullisesta hinnanalennuksesta. Ostajan hyväksi luetaan korjauksista mahdollisesti syntyneet tasonparannukset ja käyttöiän pidennykset, jotka pienentävät hinnanalennuksen määrää.

Nopeaa apua lakiasioihin.