Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Määräävän markkina-aseman saavuttaminen ei ole kiellettyä, mutta määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on. Kiellon taustalla on ajatus siitä, että toimiva kilpailu on talousjärjestelmämme perusedellytys. Määräävä markkina-asema horjuttaa kilpailuasetelmaa ts. rajoittaa tosiasiallisesti tervettä kilpailua. Tämän vuoksi on haluttu säädellä sitä käyttäytymistä, mitä määräävässä markkina-asemassa oleva toimija saa harjoittaa.Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä on esimerkiksi kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen määrääminen. Sama koskee muiden kohtuuttomien kauppaehtojen määräämistä. Ehtojen määräämisellä tarkoitetaan sekä suoraa että välillistä määräämistä. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä on myös tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi. Kiellettyä on myös soveltaa erilaisia ehtoja eri kauppakumppanien samankaltaisiin suorituksiin siten, että joitakin kauppakumppaneita syrjitään. Tällaisena toimintana voidaan pitää esim. sellaisten lisäsuoritusten vaatimista, joilla ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen, sillä uhalla, että sopimus jää ilman lisäsuorituksia syntymättä.Määräävän markkina-aseman väärinkäytön toteamisessa ei ole niinkään olennaista menettelyn muoto vaan sen lopputulos. Määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodot voivatkin esiintyä yhdessä siten, ettei yksikään teko yksinään olisi kiellettyä markkina-aseman väärinkäyttöä, mutta yhdessä saavat aikaan vääristyneen kielletyn tilanteen. Yritys voi esimerkiksi käyttää asemaansa väärin yhtä aikaa toisaalta hintasyrjinnän ja toisaalta saalistushinnoittelun kautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.