Ylihinnoittelu ja alihinnoittelu

Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi sekä ylihinnoitella että alihinnoitella tuotteitaan tai palveluitaan. Molemmin päin tehty hinnoittelu voi olla kohtuutonta ja sitä kautta kiellettyä. Jos tällaisella hinnoittelulla on väärät tarkoitusperät, se on kiellettyä.Alihinnoittelun kohdalla puhutaan saalishinnoittelusta. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys polkee hinnat tilapäisesti niin alas, että yrityksen kilpailija joutuu lopulta väistymään markkinoilta tai sen tilanne vaikeutuu hinnoittelun seurauksena. Määräävässä asemassa oleva yritys ei siis tee suoraan itsekään välttämättä voittoa myymillään tuotteilla tai palveluilla, mutta kokonsa ja asemansa puolesta se voi näin tehdä väliaikaisesti siinä, missä sen kilpailija ei siihen kykene. Alihinnoittelun tarkoituksena ei saa olla pelkästään toisen yrityksen vahingoittaminen.Toisaalta määräävässä markkina-asemassa oleva toimija voi joissakin tapauksissa hinnoitella tuotteensa tai palvelunsa niin ylös, ettei siitä riippuvainen ja näitä tuotteita tai palveluita ostava yritys pysty hinnoitteluun järkevästi. Myös tällä tavalla määräävässä asemassa oleva yritys voi savustaa jonkun toimijan alalta pois. Etenkin silloin, kun ylihinnoittelu kohdistuu vain johonkuhun yksittäiseen toimijaa samalla, kun muut vastaavat toimijat saavat tuotteet tai palvelut halvemmalla, on väärinkäytös ilmeinen.Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön voi syyllistyä yksittäinen yritys tai useampi yritys yhdessä suoraan tai epäsuorasti.

Nopeaa apua lakiasioihin.