Määrähinnoittelu

Määrähinnoittelua pidetään yhtenä vakavimmista kilpailunrajoituksista. Määrähinnoittelu tarkoittaa jälleenmyyntihinnan määräämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että tuotteen valmistaja kieltäytyy myymästä tuotteitaan jälleenmyyjille, jos he eivät sitoudu tiettyyn ylemmän myyntiportaan määräämään hintatasoon. Jälleenmyyjillä tulee kuitenkin olla oikeus hinnoitella myymänsä tuotteet itsenäisesti ja kilpailla tuotteiden hinnalla. Määrähinnoittelu on vakavaa kilpailunrajoittamista.

Jos esimerkiksi tuotteen valmistajan ja sen vähittäismyyjän välillä on osoitettavissa sopimusmääräyksiä tai yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joissa jälleenmyyntihinta määrätään suoraan, rajoitus on selvä. Kielletyn toiminnan osoittaminen on hankalampaa silloin, kun jälleenmyyntihinnasta määrätään välillisesti. Esimerkkejä tästä ovat mahdolliset sopimussakot tai toimitusten viivyttäminen, ellei tiettyä hintatasoa noudateta. Vaikka määrähinnoittelua pidetäänkin vakavana kilpailuoikeudellisena rikkomuksena, on ohjehintojen käyttö kuitenkin sallittua. Tällöin kuitenkin seuraavan portaan elinkeinonharjoittaja voi halutessaan poiketa hinnasta. Ohjehintojen käyttöön ei näin ollen saa liittyä esimerkiksi hintojen noudattamisen valvontaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.