Määrähinnoittelu on kiellettyä kilpailun rajoittamista

Määrähinnoittelu tarkoittaa jälleenmyyntihinnan määräämistä. Määrähinnoittelu on yksi vakavimmista kilpailunrajoituksista. Tässä menettelyssä tehdään sopimuksia tai yhdenmukaistetaan menettelytapoja siten, että näillä toimenpiteillä määrätään tai määritellään kiinteä jälleenmyyntihinta, jota ostajan on noudatettava. Kiinteällä jälleenmyyntihinnalla tarkoitetaan myös määräystä vähimmäisjälleenmyyntihinnasta tai kiinteästä hinta- tai vähimmäishintatasosta.Määrähinnoittelujärjestelmässä siis ylempi myyntiporras, esimerkiksi tuotteen valmistaja, edellyttää, että alempi porras, esimerkiksi tuotteen tukku- tai vähittäismyyjä, noudattaa tiettyä hinnoittelua tai hinnoitteluperustetta. Jälleenmyyntihinnasta ei saa määrätä suoraan eikä myöskään välillisesti. Välillisenä toimenpiteenä voi olla esim. toimituksen viivästyttäminen tai sopimussakon määrääminen siinä tapauksessa, ettei haluttua tasoa noudateta.Määrähinnoittelu siis estää jälleenmyyjiltä mahdollisuuden hinnoitella myymänsä tuotteet itsenäisesti. Kun tämä estetään, estetään samalla myös mahdollisuus kilpailla tuotteiden hinnoilla. Tämä johtaa siis siihen, että alkuperäinen tuotteen tekijä tai omistaja voi pitää haluamaansa hintatasoa esim. siten, ettei sen tuottama tavara koskaan laske vähittäiskaupassa alle 20 euron. Näin tuotteen valmistaja saa pidettyä tuotteen arvon ylhäällä ja katteen kohdallaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.