Markkinoiden jakaminen on kiellettyä kilpailun rajoittamista

Markkinoiden jakamisella tarkoitetaan markkina-alueiden, markkinaosuuksien tai asiakkaiden jakamista. Jos yritys saa toimia ainoana tai lähes ainoana toimijana omalla alueellaan, se vaikuttaa silloin ennen pitkää tuotteen tai palvelun laatuun sekä hinnoitteluun. Toisin sanoen kuluttaja ajautuu tilanteeseen, missä sillä ei ole valinnan varaa. Markkinoiden jakaminen on siten yksi tapa nostaa keinotekoisesti hyödykkeen hintatasoa.Markkinat voidaan jakaa alueellisesti siten, että yksi yritys toimii esim. pohjoisessa Suomessa ja toinen eteläisessä. Samoin jako voidaan tehdä kaupungeittain tai joissakin tapauksissa ehkä jopa kaupungin sisäisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.