Tuotannon rajoittaminen on kiellettyä kilpailun rajoittamista

Kiellettyä kilpailun rajoittamista on tehdä yritysten välisiä sopimuksia, joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, teknistä kehitystä taikka investointeja. Kiellettyjä ovat myös järjestelyt, joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä. Tuotannon rajoittamisella pyritään siihen, että tarjonta on kysyntään nähden kohtuullisen niukkaa. Ylitarjonta luo painetta laskea hintoja, mutta tavaran niukkuus yleensä nostaa hintoja. Tuotannonrajoituksilla ei välttämättä pyritä enää nostamaan hintoja, vaan tavoitteena voi olla myös tietyn saavutetun hintatason ylläpitäminen.

Nopeaa apua lakiasioihin.