Kuluttajan suojelu ja rehellisen kilpailun ylläpito

Kaikkea markkinointia koskee kaksi ehdotonta sääntöä, joiden tarkoituksena on suojella kuluttajia ja ylläpitää rehellistä kilpailua. Sääntö numero yksi: markkinoinnista on aina käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus. Sääntö numero kaksi: markkinoinnista on aina käytävä selkeästi ilmi, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.Kaupallisen tarkoituksen ilmeneminen vaatii, ettei markkinoinnissa saa antaa mielikuvaa esimerkiksi siitä, että kyse olisi virallisesta tiedotuksesta tai tieteellisestä tutkimuksesta. Lehti-, Internet- ja televisiomainoksissa tämä voidaan toteuttaa yksinkertaisesti mainitsemalla mainoksen yhteydessä, että kyseessä on mainos, ellei markkinoinnin mainosluonne tule muuten esille mainoksesta itsestään. Keskeistä on tehdä kuluttajalle selväksi markkinoinnin taustalla oleva kaupallinen tarkoitus ja viestin puolueellisuus. Tämä ei estä sitä, etteikö markkinoinnissa saisi korostaa ulkopuolisia testituloksia tai tieteellisiä seikkoja.Edellisen lisäksi kuluttajan on saatava selvästi ja luotettavasti tieto siitä, kuka on mainoksen takana. Viesti on kerrottava niin, ettei kuluttajalle sekoita mainostajaa toiseen elinkeinonharjoittajaan. Tästä voi olla haittaa sekä kuluttajalle että toiselle elinkeinonharjoittajalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.