Kotitalousvähennys mökille, eli vapaa-ajan asunnollesi voi tulla kysymykseen, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta. Kotitalousvähennyksen määrä riippuu siitä, teetätkö työn yrityksellä vai palkkaatko itse työntekijän.

Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista ennen veron laskemista, joten niiden rahallinen vaikutus on todellisuudessa usein pienempi kuin kotitalousvähennyksen.

Kotitalousvähennysoikeutta käytetään yleensä verovelvollisen omaan asuntoon liittyvässä työssä, mutta oikeus koskee myös työtä, joka on tehty verovelvollisen vanhempien, hänen puolisonsa taikka edesmenneen puolisonsa vanhempien käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Sama pätee ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon.

Kotitalousvähennys mökille voi estyä muiden etuuksien vuoksi

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, mikäli välittömästi samaa työsuoritusta varten on saatu omaishoidon tukea, kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli tai muuta vastaavaa laissa tarkemmin määriteltyä tukea. Vähennystä ei niin ikään myönnetä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön perusteella, mikäli asunnon korjaukseen on myönnetty valtion tai muun julkisyhteisön varoista korjausavustusta. Kotitalousvähennystä ei myönnetä verovelvollisen itse tekemästä työstä.

Vähennystä ei myönnetä myöskään, jos työn on tehnyt verovelvollisen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Kotitalousvähennyksen määrä voi olla enintään 2 400 euroa vuodessa. Se myönnetään vain siltä osin kuin vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa. Vähennyksen enimmäismäärä on henkilökohtainen.

Nopeaa apua lakiasioihin.