Hinnanalennus vai kaupanpurku?

Jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule kysymykseen, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan. Kauppaa ei saa purkaa, jos virhe on vähäinen. Hinnanalennukseen tai kaupanpurkuun on oikeus myös siinä tapauksessa, jos oikaisua ole suoritettu kohtuullisessa ajassa ja muutoin säädetyllä tavalla.

Virheen seuraukset etenevät asteittain lievemmästä kovempaan seuraamukseen. Lähtökohta on, että ennen hinnanalennusvaatimuksia selvitetään virheen korjaamisen tai virheettömän tuotteen toimittamisen mahdollisuus ja ennen kaupan purkua selvitetään hinnnanalennuksen mahdollisuus. Kaupan purku on yleensä vasta viimesijainen vaihtoehto.

Nopeaa apua lakiasioihin.