Miten korvausta vaaditaan?

Jos tavara on luovutettu viivästyneenä, ostajan tulee kohtuullisessa ajassa ilmoittaa vaatimuksensa myyjälle. Kauppaa ei viivästyksen vuoksi saa purkaa eikä vahingonkorvausta vaatia, ellei ilmoitusta kaupan purkamisesta tai vahingonkorvauksen vaatimisesta esitetä. Jos ostaja purkaa kaupan, hän ei ole velvollinen erikseen ilmoittamaan vahingonkorvausvaatimuksesta.

Vaatimuksen voi esittää suullisesti, mutta varman päälle pelatessa ja varsinkin suuren kaupan kohdalla kannattaa vaatimus esittää kirjallisesti. Kirjallinen vaatimus ja sen tekoaika on aina helpompi myöhemmin osoittaa toteen. Jos myyjä ei ole yhteistyökykyinen, kannattaa kääntyä kunnallisen kuluttajaneuvojan tai lakimiehen puoleen

Nopeaa apua lakiasioihin.