Mitä on kuluttajankauppa?

Tavaran kauppa, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja, on luonteeltaan kuluttajankauppaa. Kuluttajankauppaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös tilauksesta valmistettavan tavaran kauppaan, paitsi milloin ostajan on toimitettava olennainen osa tarveaineista. Kuluttajankaupan säännöksiä ei sovelleta käytetyn tavaran huutokauppaan, jos ostaja voi osallistua kaupantekoon henkilökohtaisesti.

Kuluttajankauppaa koskevat säännökset ovat pääsääntöisesti kuluttajan suojaksi pakottavia. Niistä poikkeava sopimusehto on mitätön. Ostajan eduksi säännöistä saa poiketa.

Nopeaa apua lakiasioihin.