Voiko kuluttajankauppaa sovitella?

Jos kuluttajasopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää eli yleensä kauppahintaa koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Jos sopimus kohtuuttoman sopimusehdon sovittelun vuoksi muilta osin jäisi voimassa ollessaan kohtuuttomaksi, voidaan sopimusta kohtuullistaa muiltakin osin tai määrätä koko sopimus raukeamaan.

Jos sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, laki velvoittaa tulkitsemaan ehtoa kuluttajan hyväksi. Sopimusehtoa tulkitaan siis laatijansa vahingoksi siten, että ehdon laatija kärsii tulkinnallisista epäselvyyksistä mahdollisesti aiheutuvan vahingon.

Nopeaa apua lakiasioihin.