Mitä jos tavaran luovutus viivästyy?

Ensisijainen ostajan oikeus luovutuksen viivästyessä myyjän syystä on oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa. Ostaja ei kuitenkaan saa pidättyä maksamasta rahamäärää, johon hänellä ei viivästyksen vähäisyyden perusteella ilmeisesti ole enää luovutuksen jälkeen oikeutta.

Myyjän viivästyksen jatkuessa ostajalla on oikeus vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä. Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa. Samoin on asian laita silloin, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle luovutuksen täyttämisestä koituviin etuihin. Jos este tai epäsuhde kohtuullisessa ajassa poistuu, ostaja saa vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen.

Ostajan on syytä reagoida myyjän viivästykseen mahdollisimman pikaisesti. Ostaja näet menettää oikeutensa vaatia sopimuksen täyttämistä, jos hän viivyttelee kohtuuttoman kauan vaatimuksen esittämisessä.

Nopeaa apua lakiasioihin.