Minkä ajankohdan mukaan tavaran virheellisyys arvioidaan?

Tavaran virheellisyyttä tulee arvioida sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Vaaranvastuu siirtyy yleensä hallinnan siirtyessä, eli sillä hetkellä kun ostaja saa tavaran konkreettisesti haltuunsa. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Jos tavarassa ilmenee virhe kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja sai tavaran haltuunsa, katsotaan virheen olleen olemassa jo kaupantekohetkellä. Tämä on oletus, joka voidaan kumota toisin osoittamalla. Virheen tai tavaran luonteesta voidaan joskus päätellä, onko virhe edes voinut syntyä ennen kaupantekoa.

Jos tavara huononee vaaranvastuun siirryttyä ostajalle, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos huononeminen johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.