Kenellä on vastuu tavaran tuhoutumisesta?

Myyjällä on vaaranvastuu siitä, että tavara tuhoutuu, katoaa, huonontuu tai vähenee ostajasta riippumattomasta syystä ennen sen luovutusta. Jos ostaja ei ajoissa nouda tai vastaanota tavaraa, ostajalla on kuitenkin vaaranvastuu siitä, että tavara huonontuu luontaisten ominaisuuksiensa vuoksi sen jälkeen, kun myyjä on täyttänyt oman osuutensa luovutuksesta. Virheellisenä palautetusta tuotteesta on vaaranvastuu myyjällä, kunnes tuote luovutetaan jälleen ostajalle.

Ostajan on maksettava kauppahinta, jos vaaranvastuu on ostajalla ja tavara tuhoutuu, katoaa, huonontuu tai vähenee myyjästä riippumattomasta syystä. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tämä saa tavaran hallintaansa

Nopeaa apua lakiasioihin.