Kuka ja milloin on velvollinen korjaamaan virheellisen tavaran?

Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Myyjän on suoritettava oikaisu kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Velvollisuutta virheen oikaisuun ei ole, jos siihen on ylivoimainen este taikka myyjälle aiheutuisi virheen oikaisusta kohtuuttomia kustannuksia. Kustannusten kohtuullisuutta arvioitaessa tulee erityisesti ottaa huomioon virheen merkitys ja tavaran arvo. Harkittavaksi tulee myös se, voidaanko oikaisu toimittaa muulla tavoin aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Myyjä saa omalla kustannuksellaan suorittaa oikaisun, vaikka ostaja ei vaatisi virheen korjaamista tai virheetöntä tavaraa. Edellytyksenä on, että myyjä ostajan virheilmoituksen jälkeen viipymättä tarjoutuu tekemään oikaisun. Ostaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta. Kieltäytyä voi myös jonkin muun erityisen syyn nojalla.

Ostaja saa myös itse korjauttaa virheen ja vaatia myyjältä kustannusten korvausta hinnanalennuksen muodossa tai muuten, jos olosuhteet ovat sellaiset, ettei ostajalta voida kohtuudella edellyttää myyjän tekemän oikaisun odottamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.