Joutuuko myyjä korvaamaan virheellisen tavaran aiheuttaman vahingon?

Virheen seurauksena ostajalle voi syntyä oikeus vahingonkorvauksen vaatimiseen myyjältä. Vahingonkorvaus edellyttää luonnollisesti kärsittyä ja todennettavissa olevaa vahinkoa. Mielipaha ei ole vahinkona korvattava. Mahdollisen vahingon korvaaminen noudattelee vahingonkorvausoikeuden yleisiä periaatteita. Vahingonkärsijän on näytettävä vahingon peruste ja määrä toteen. Esimerkiksi syy-yhteys tavaran virheen ja aiheutuneen vahingon välillä täytyy kyetä osoittamaan. Välillisen vahingon myyjä on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut.

Jos tavaran virheestä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle kuin myydylle tavaralle, myyjä on velvollinen korvaamaan vahingon vain silloin, jos vahingoittuneella omaisuudella on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan.

Samanlainen oikeus korvaukseen kuin ostajalla on hänen perheenjäsenellään, joka kärsii virheen vuoksi vahinkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.