Mikä on sallittua ja mikä kiellettyä kulutushyödykkeen markkinointia?

Markkinointia on muun muassa lehtimainokset sekä radio- ja televisiomainonta. Markkinoinnin tarkoituksena on oman tuotteen tunnetuksi tekeminen ja sen myynnin edistäminen. Kulutushyödykkeen markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.

Kulutushyödykkeen markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Suoraan lain säännöksen nojalla katsotaan sopimattomaksi markkinointi, joka ei sisällä kuluttajien terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja. Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Sallittua markkinointia ei ole kulutushyödykkeiden tarjoaminen toimittamalla niitä kuluttajille ilman nimenomaista tilausta ja edellyttämällä kuluttajalta maksua, palauttamista, säilyttämistä taikka muuta toimenpidettä. Jos tällaista kohdalle sattuu, ei kuluttajalla ole velvollisuutta palauttaa tuotetta tai ryhtyä muihinkaan toimenpiteisiin. Tuotteen saa hävitttää tai kuluttaa taikka antaa elinkeinonharjoittajan itse omalla kustannuksellaan noutaa omansa pois ilman haittaa kuluttajalle.

Markkinointiin mahdollisesti liittyvien arvontojen, yleisökilpailujen ja pelien osallistumisehtojen on oltava selkeitä ja ymmärrettäviä sekä helposti saatavilla. Tämä ei kuitenkaan koske sanoma- ja aikakauslehdissä järjestettäviä tavanomaisia ajanvietteeksi katsottavia kilpatehtäviä, esim. ristisanatehtäviä. Markkinoinnissa ei saa luvata sattumanvaraista etua, jonka saaminen edellyttää vastiketta, kulutushyödykkeen ostamista tai ostotarjouksen tekemistä. Siksi näkeekin mainintoja ”ei ostopakkoa, voit osallistua myös postikortilla” tai muuta sellaista.

Nopeaa apua lakiasioihin.