Palkkaanko asianajajan tai lakimiehen?

Kun kohtaat oikeudellisen ongelman, niin aluksi on hyvä selvittää ongelman laajuus. Ellet osaa itse arvioida asioiden tai ongelmien mittasuhteita, niin silloin kannattaa ottaa yhteyttä omaan lakimieheesi. Yhteiskunnan oikeudellistuessa ja monimutkaistuessa myös oikeudelliset ongelmat saavat uusia piirteitä. Vähäpätöiseltäkin tuntuva asia saattaa sisältää seikkoja, joiden huomioiminen voi olla tuhansien eurojen arvoista.

Suurten taloudellisten arvojen ollessa kyseessä, on järkevää ottaa lakimieheen yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lakimies kykenee tietotaitonsa ja kokemuksensa perusteella arvioimaan tilanteesi ja pystyy antamaan parhaan mahdollisen avun ongelmaasi. Esimerkkinä voidaan mainita kiinteistön kauppa. Sen läpiviemisessä asuntokaupan tuntevasta juristista on kiistatonta apua. Hän tuntee kaupanteon muodolliset piirteet, tietää sopimusten sisällöstä ja osaa laatia vaadittavan, tiettyä määrämuotoa noudattavan kauppakirjan.

Nopeaa apua lakiasioihin.