Mitä ovat kuluttajanpalvelussopimukset?

Kuluttajanpalvelussopimuksilla tarkoitetaan vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja suorittaa kuluttajalle ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus. Tietyistä urakkasopimuksista on omat sääntönsä. Palvelusta suorittavasta elinkeinonharjoittajasta käytetään nimitystä toimeksisaaja ja kuluttajasta nimitystä tilaaja. Tilattavasta palveluksesta voidaan käyttää nimitystä toimeksianto. Osa säännöksistä on tilaajan suojaksi pakottavia, toisista saadaan sopimuksella poiketa.

Kuluttajanpalvelussopimuksia koskevat säännöt eivät kuluttajansuojalain mukaan koske omaisuudenhoitopalveluita.

Nopeaa apua lakiasioihin.