Missä vaiheessa maksu on suoritettava?

Mitään ei yleensä tarvitse maksaa ennen vastasuoritusta. Jos maksuajankohtaa ei ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta toimeksisaajan sitä vaatiessa. Maksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen kuin palvelus on luovutettu ja tilaajalla on ollut kohtuullinen mahdollisuus tarkastaa suoritus. Palveluksen suorittajalla on vastaavasti oikeus olla luovuttamatta palvelusta tilaajalle, ennen kuin tämä on täyttänyt maksuvelvollisuutensa.

Usein palveluksen suorittajan kanssa sovitaan könttäsumma, jolla toimeksianto suoritetaan, vaikkapa pakoputken vaihto seitsemällä kympillä. Jos kiinteästä hinnasta ei ole sovittu, on tilaajalle pyynnöstä annettava kirjallinen erittely, jonka perusteella hän voi arvioida suorituksen sisällön ja sen, miten palveluksen hinta määräytyy. Ennen erittelyn saamista ei maksuvelvollisuutta ole, jos pyyntö erittelyn saamisesta on esitetty viivytyksettä palveluksen tultua luovutetuksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.