Pitääkö virheestä maksaa?

Palveluksessa olevan virheen perusteella tilaajalla on oikeus pidättyä maksamasta palveluksesta sovittu hinta virhettä vastaavalta osalta. Tilaaja ei saa kuitenkaan pidättää toimeksiannon hinnasta enempää kuin määrän, johon hänellä on virheen perusteella ilmeisesti oikeus. Siten esimerkiksi tapauksessa, missä sovittu rakennusurakka, jonka hinta on 20 000 euroa, on joiltakin osiltaan virheellinen, ei kokonaisuuden kannalta pieni virhe oikeuta koko kauppahinnan pidättämiseen. Tilaajalla voi olla oikeus esimerkiksi pidättää 1 000 euroa kauppahinnasta siksi kunnes palvelus on kokonaan ja virheettömästi suoritettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.