Voitko luottaa palveluksen suorittajaan, jos olet epävarma?

Toimeksisaajan on toimittava palveluksen tilaajan edun mukaisesti. Jos toimeksisaaja havaitsee, että palvelus ei ilmeisesti olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle. Arvioidessaan toimeksiannon tarkoituksenmukaisuutta, toimeksisaajan on huomioitava sen hinta, kohteen arvo ja ominaisuudet tai muut erityiset seikat.

Toimeksisaajan on ilmoitettava tilaajalle myös, jos palvelus ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tilaaja on kohtuudella voinut odottaa. Jos tilaajaa ei kohtuullisessa ajassa tavoiteta tai hän ei anna toimeksisaajalle tarvittavia ohjeita, toimeksisaajan on keskeytettävä palveluksen suorittaminen. Toimeksisaaja saa kuitenkin jatkaa suoritusta, jos hänellä on erityistä syytä olettaa, että tilaaja haluaa kaikesta huolimatta palveluksen suoritettavaksi.

Jos toimeksisaaja laiminlyö neuvontavelvollisuutensa, palveluksessa on virhe. Neuvontavelvollisuus perustuu kuluttajan suojaamiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.