Millaista tietoa palveluksesta on annettu?

Palveluksen on vastattava niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä ja suorituksestaan ennen sopimuksen tekoa ja joiden voidaan katsoa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Sama koskee palvelusta suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon.

Tiedot tulee olla paikkansa pitäviä, vaikka ne on antanut joku muu kuin toimeksisaaja toimeksisaajan lukuun. Palvelusta ei pidetä virheellisenä, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu. Toimeksisaaja ei vastaa virheestä myöskään, jos hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista.

Nopeaa apua lakiasioihin.