Mitä palvelus saa maksaa?

Palveluksen hinta tai sen laskemistapa on yleensä sovittu. Jos hinnasta ei ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon palveluksen laatu ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa sekä sopimuksentekoajankohdan käypä hinta. Jos markkinoinnissa on annettu tietoja palveluksen hinnan määräytymisestä, hinta määräytyy annettujen tietojen mukaisesti.

Elinkeinonharjoittaja saa periä valmistelevista toimenpiteistä maksun, jos hän on kuluttajan pyynnöstä alustavasti selvittänyt palvelusuorituksen sisältöä. Alalla vallitsevan käytännön vastaisesti valmistelevista toimista ei maksua kuitenkaan saa periä.

Jos toimeksisaaja on antanut palveluksesta hinta-arvion, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 prosentilla. Tästä voidaan erikseen muutakin sopia. Jos hinta-arvio on annettu, sen katsotaan tarkoittavan palveluksesta perittävää kokonaishintaa, ellei toisin ole sovittu.

Nopeaa apua lakiasioihin.