Mitä jos perun aloitetun palveluksen?

Tehtyä toimeksiantosopimusta ei periaatteessa saa yksipuolisesti purkaa. Jos tilaaja kuitenkin rikkoo sopimuksen peruuttamalla palveluksen ennen sen luovutusta, toimeksisaajalla ei ole oikeutta suorittaa sitä loppuun. Toimeksisaajalla on kuitenkin oikeus saada korvaus hänelle sopimuksen purkamisesta mahdollisesta aiheutuneesta vahingosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.