Milloin palvelus on suoritettava?

Palveluksen suorittamisajasta voivat toimeksisaaja ja tilaaja vapaasti sopia. Jos suorittamisaikaa ja sen kestoa ei ole sovittu, toimeksianto on suoritettava loppuun palveluksen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa sopimuksenteosta.

Jos esine on palveluksen suorittamista varten toimeksisaajan hallinnassa, palvelus katsotaan suoritetuksi, kun esine on luovutettu tilaajan hallintaan. Muissa tapauksissa palvelus on tehty, kun sen suorittaminen on saatettu loppuun.

Toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamisessa tarvittavat aineet, varaosat ja tarvikkeet, ellei asiasta tilaajan kanssa toisin ole sovittu.

Nopeaa apua lakiasioihin.