Milloin palveluksessa on virhe?

Kuluttajansuojalaissa on yleinen virhesäännös kuluttajanpalvelusopimuksia varten: palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Mitä sitten voidaan katsoa sovitun?

Kirjallisessa toimeksiantosopimuksessa on ehkä sovittu mitä tehdään, ja lisäksi suullisesti. Yhtä lailla suullinenkin sopimus on sitova, se on vain vaikeampi näyttää toteen. Siksi on syytä pistää paperille ainakin keskeiset sopimuskohdat. Toimeksiannon tehdessään tilaaja voi myös perustellusti edellyttää jotain sellaista tehtäväksi, mistä ei nimenomaisesti sovita. Perustellut edellytykset voivat perustua vaikkapa elinkeinonharjoittajan suorittamaan markkinointiin tai alan yleiseen käytäntöön.

Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on samankaltaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös olla lakien, asetusten ja viranomaisten päätösten mukainen. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Toimeksisaajan käyttämän materiaalin tulee olla kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua, ellei muuta ole osapuolten välillä sovittu.

Palveluksessa on virhe, jos se ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia. Virheen johdosta tilaaja on oikeutettu hyvitykseen ja korvaukseen aiheutuneesta vahingosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.