Virheilmoitus kohtuullisessa ajassa!

Tilaajan on ilmoitettava palveluksen virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Tilaaja saa vedota palveluksen virheeseen virheilmoituksen tekoajasta huolimatta, jos toimeksisaaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti taikka jos virhe perustuu siihen, että palvelus ei ominaisuuksiltaan vastaa terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi asetettuja vaatimuksia.

Nopeaa apua lakiasioihin.