Voiko palveluksen suorittaja purkaa sopimuksen?

Jos tilaajan sopimusrikkomus on olennainen, toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelusta ei ole suoritettu. Sopimusrikkomus tarkoittaa yleensä palveluksen hinnan maksamatta jättämistä.

Toimeksisaaja voi asettaa tilaajalle lisäajan, jonka kuluessa maksu tulisi suorittaa. Jos maksua ei annetun lisäajan kuluessa kuulu, on toimeksisaajalla oikeus purkaa sopimus. Lisäaika ei saa olla kohtuuttoman lyhyt. Annetun lisäajan kuluessa toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen vain, jos tilaaja ilmoittaa, ettei tule maksua suorittamaan.

Toimeksisaajalla on oikeus purkaa toimeksiantosopimus myös silloin, jos tilaaja laiminlyö myötävaikuttaa sopimuksen täyttämiseen siten kuin palveluksen suorittaminen edellyttää.

Toimeksisaaja voi purkaa toimeksiannon myös tilaajan ennakoidun sopimusrikkomuksen johdosta. Purkaminen on heti sallittu, jos toimeksisaaja olettaa tilaajan syyllistyvän sopimusrikkomukseen, joka on olennainen.

Nopeaa apua lakiasioihin.