Voinko joutua maksamaan vahingonkorvausta elinkeinonharjoittajalle?

Tilaajan peruuttaman palveluksen taikka toimeksisaajan purkaman toimeksiantosopimuksen johdosta toimeksisaajalla on oikeus vastikkeeseen jo suoritetusta palveluksen osasta. Oikeus korvaukseen on lisäksi niistä toimenpiteistä, jotka on suoritettava sopimuksen purkamisesta tai peruutuksesta huolimatta.

Toimeksisaaja on oikeutettu korvauksiin myös sopimuksen täyttämisestä aiheutuneista kustannuksista, jotka tilaajan sopimusrikkomuksen vuoksi jäävät hyödyttömiksi. Myös toimeksiantoon liittyvät erityisen kustannukset saattaa tilaaja joutua maksamaan. Myös muusta vahingosta toimeksisaajalla on oikeus saada kohtuullinen korvaus. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon mm. palveluksen hinta.

Jos tilaajan maksuviivästys tai palveluksen peruuttaminen johtuu seikasta, jota tilaaja ei kohtuudella ole voinut välttää eikä voittaa, ei toimeksisaajan oikeutta korvaukseen ole.

Nopeaa apua lakiasioihin.