Muista vedota viivästykseen!

Jos palvelus on luovutettu viivästyneenä, tilaajan on ilmoitettava tyytymättömyytensä ja halunsa purkaa sopimus tai vaatia vahingonkorvausta. Ilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa toimeksiannon suorittamisesta. Jos tilaaja purkaa sopimuksen, hän ei ole velvollinen erikseen ilmoittamaan vahingonkorvausvaatimuksesta. Jos palveluksen tilaaja ei tee reklamaatiota kohtuullisessa ajassa, voi hän menettää oikeutensa vaatia hyvitystä viivästyksen johdosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.