Voinko vaatia virheen oikaisua?

Toimeksisaajan on tilaajan vaatimuksesta korjattava virhe tai uusia virheellinen suoritus ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä lisäkustannuksia. Toimeksisaaja ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Toimeksisaaja saa omalla kustannuksellaan nimenomaisesta pyynnöstä riippumatta suorittaa oikaisun, jos hän tilaajan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Tilaaja saa kuitenkin kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuu hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta.

Tilaaja voi myös korjauttaa virheen toimeksisaajan laskuun, jos hän ei kohtuudella ole voinut jäädä odottamaan toimeksisaajan suorittamaa oikaisua.

Nopeaa apua lakiasioihin.