Mitä voin vaatia, jos palveluksessa on virhe?

Kuluttajanpalvelussopimuksessa olevan virheen johdosta tilaajalla on erinäisiä oikeuksia toimeksisaajaa kohtaan. Tilaajan ensisijainen suojakeino on oikeus pidättyä maksusta. Sen jälkeen on syytä vaatia virheen oikaisua. Jos virhettä ei oikaista tai se ei ole mahdollista, tulee kysymykseen hinnanalennus ja viimekädessä toimeksiannon purkaminen ja mahdollinen vahingonkorvaus. Jotta virheen perusteella on oikeutettu hyvityksiin tai korvauksiin, tulee virheeseen vedota kohtuullisessa ajassa palveluksen suorittamisesta ja virheen havaitsemisesta lukien.

Nopeaa apua lakiasioihin.