Voiko matkanjärjestäjä perua matkan?

Matkanjärjestäjä saa sopimusehdoissa tai matkaesitteessä olevan varauman perusteella peruuttaa matkan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Peruuttamismahdollisuudesta tiedotettaessa on samalla mainittava ajankohta, jolloin peruuttamisesta viimeistään ilmoitetaan.

Jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkan, on maksusuoritukset palautettava, jollei korvaavasta matkasta ole sovittu. Matkanjärjestäjän on lisäksi korvattava matkustajalle kulut, jotka ovat aiheutuneet turhasta matkalle valmistautumisesta.

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka myös ylivoimaisen esteen vuoksi, jos matkan toteuttaminen olennaisesti vaikeutuu matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia. Myös muu odottamaton syy voi olla sellainen, ettei matkaa voi toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Matkan peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista. Jos aloitettu matka edellä mainituista syistä keskeytyy, on matkustajalle palautettava toteutumatta jäänyttä matkaa vastaava osa matkan hinnasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.