Milloin matkustaja saa perua matkan?

Jos matkustajalla on perusteltua aihetta olettaa, että matkan toteutumista uhkaa sotatoimet, luonnonmullistukset tai muu vaikuttamismahdollisuuksien ulkopuolella oleva tekijä, on matkustalla oikeus peruuttaa matka. Matkan voi muutoinkin peruuttaa, jos sen epäilee perustellusta syystä muodostuvan vaaralliseksi hengelle tai terveydelle.

Matkustaja saa peruuttaa matkan myös silloin, jos matkanjärjestäjä on olennaisesti korottanut matkan hintaa tai tehnyt muita olennaisia muutoksia matkasopimukseen, vaikka hänellä muutoksiin sinänsä oikeus olisikin.

Jos matkan varannutta kohtaa vakava tapaturma, jonka perusteella olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle, on matkustajalla niin ikään oikeus peruuttaa matka. Kohdanneesta tapaturmasta on esitettävä selvitys matkan peruutuksen yhteydessä. Matkustajan kuollessa on oikeudenomistajilla oikeus peruuttaa matkasopimus.

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viivytyksettä ja matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset. Matkanjärjestäjä saa periä kohtuullisen korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, jos peruuttaminen on tehty tapaturman tai kuoleman perusteella.

Nopeaa apua lakiasioihin.