Missä ajassa vakuutuskorvausta on haettava?

Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle 1 vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada vakuutuskorvausta. Toisin sanoen hänellä on 1 vuosi aikaa tehdä korvausvaatimus Aika alkaa… Lue lisää »

Milloin voi saada vakuutuskorvausta?

Jos tapahtuu sopimuksen mukainen korvattavaksi määrätty vahinko, korvausten hakija voi saada sovitun vakuutuskorvauksen. Korvauksen hakijan pitää todistaa, että vakuutustapahtuma on todella tapahtunut. Jos hän todistaa vakuutustapahtuman sattuneen, vakuutusyhtiölle syntyy korvausvelvollisuus.… Lue lisää »

Milloin ei voi saada vakuutuskorvausta?

Korvausta ei voi saada ollenkaan, jos vakuutettu on itse tahallisesti aiheuttanut henkilövakuutuksen tai vahinkovakuutuksen mukaisen vahingon. Tahallisuus tarkoittaa sitä, että vakuutettu on teoillaan tarkoittanut saada aikaan vakuutustapahtuman. Tahallisuudella tarkoitetaan myös… Lue lisää »

Ennen vakuutussopimuksen tekoa annettavat tiedot

Vakuutuksenottajalla on velvollisuus jo ennen vakuutussopimuksen tekoa antaa oikeat tiedot vakuutusyhtiölle. Käytännössä hänen on vastattava vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin rehellisesti ja totuudenmukaisesti. Annetut tiedot vaikuttavat siihen, solmitaanko osapuolten välillä vakuutussopimus vai… Lue lisää »