GDPR-Tietosuoja-asetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR): keskeisimmät muutokset ›

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) tulee sovellettavaksi 25.5.2018, ja se tuo mukanaan liudan uudistuksia, jotka parantavat yksilön mahdollisuuksia määrätä omista henkilötiedoistaan. Asetus myös tiukentaa rekisterinpitäjän vastuuta henkilötietojen käsittelijänä. Yksi keskeisimmistä asetuksen tuomista uudistuksista on oikeus tulla unohdetuksi (right to be forgotten). Sen mukaan henkilöä koskevat tiedot tulee poistaa rekisteristä, kun hän ei Lue lisää ›