Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste vai rekisteriseloste ›

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste. Rekisteriselosteen sisällön lisäksi tietosuojaselosteessa informoidaan rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaseloste Henkilötietolain mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen antajaneli verkkopalveluun rekisteröityvän henkilön informoimiseksi ja yksityisyyden suojaamiseksi tarpeellinen tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteen vaatimus perustuu henkilötietolain 24 §:n vaatimukseen siitä, että rekisteröityä on informoitava: ”Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon Lue lisää ›