Henkilötietojen käsittely

Tietosuojaviranomaiset valvovat henkilötietojen käyttö ›

Tietosuojaviranomaiset ovat viranomaisia tai virkamiehiä, joiden tehtävä on taata yksityiselämän suoja erityisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Valtakunnassamme ylin henkilötietojen käsittelyyn liittyvän toiminnan valvoja on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutettu ja tietosuojalautakunta Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietojen rekisteröintiä, käyttöä ja luovutusta. Hän voi antaa ohjeita rekisterinpitäjälle. Ohjeet eivät sido esim. toista laitosta tai muuta viranomaista. Tietosuojavaltuutettu tekee ratkaisuja, neuvoo, valvoo ja Lue lisää ›

Henkilötiedot: Henkilötietojen suoja ›

Henkilötietojen suojaaminen? Henkilötietojen suoja tarkoittaa ihmisten yksityisyyden ja siihen liittyvien tietojen suojaamista. Yksityisyys on kaikkien perusoikeus. Ihmisellä on itsemääräämisoikeutensa nojalla oikeus saada suojaa valta- ja valvontajärjestelmiltä. Kukaan ei saa kerätä henkilötietoja ilman perusteltua syytä. Suomessa rekisterin pitäminen on lailla säänneltyä. Tietosuojaa turvataan sekä yksityisiä ihmisiä että henkilötietojen käsittelijöitä koskevalla lainsäädännöllä. Lainsäädäntöä täydentää sen noudattamista valvovat Lue lisää ›

Tietosuoja: Tietosuojavaltuutettu ja henkilötiedot ›

Voiko tietosuojavaltuutettu auttaa asiassani? Tietosuojavaltuutetun pääasiallinen tehtävä on henkilötietojen käsittelyä koskeva neuvonta. Hän voi antaa ohjeita rekisterinpitäjälle, mutta ne eivät ole sitovia. Tietosuojavaltuutettu voi viedä asian tietosuojalautakuntaan, jos rekisterinpitäjä ei noudata ohjausta. Varsinaista päätösvaltaa tietosuoja-asioissa käyttää tietosuojalautakunta. Tietosuojavaltuutettu pyrkii edistämään hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä lopettamaan lainvastaisen toiminnan. Poikkeuksellisesti tietosuojavaltuutettu voi antaa sitovia määräyksiä. Se onnistuu vain Lue lisää ›

Tietosuoja: Tietosuojalautakunta toimii lupaviranomaisena ›

Tarvitsenko tietosuojalautakunnan palveluksia? Tietosuojalautakunta on tärkein päättävä elin henkilötietoasioissa. Se antaa erilaisia lupia ja määräyksiä. Tietosuojalautakunta käsittelee tietosuojan kannalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä. Se seuraa sekä lainsäädännön kehittämistarvetta että tekee asiaan liittyviä aloitteita. Tietosuojalautakunta toimii lupaviranomaisena. Se antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojalautakunta voi antaa luvan myös sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka normaalisti ovat kiellettyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi Lue lisää ›