Vastaako takaaja velasta, jos velanmaksu peräytyy konkurssipesän takaisinsaannissa?

Takaajan vastuu velkojaa kohtaan lakkaa, kun päävelka on suoritettu tai se on muuten lakannut. Jos velallinen on maksanut velan ja suoritus myöhemmin peräytetään konkurssipesään takaisinsaantisäännösten nojalla, voi takaajakin joutua vielä vastuuseen velasta.

Velkoja on suorituksen peräytyessä velvollinen palauttamaan vain takauksen arvon ylittävän osuuden suorituksesta, jos hän ei takaajan vapauttaessaan tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää velallisen maksukyvyttömyydestä. Takaajan vastuu voi palautua, jos velan maksu peräytyy kokonaan konkurssipesään ja mainittu suoritus olisi voitu peräyttää konkurssipesään myös silloin, jos maksun olisi saanut takaaja velkojan asemassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.